Yazar Arşivleri: halilozer

Geri Dönüşüm & Geri Kazanım

Plastikler, kullanım ömrünü tamamlasa dahi öylece çöpe atılamayacak kadar değerli bir kaynaktır. Avrupa’da plastik geri dönüştürme ve geri kazanım seçeneklerinden faydalanılması ve eko verimli* bir hareketle günümüzün en iyi uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanılması halinde: Fransa’nın yıllık petrol tüketiminin %25’ine denk doğal kaynak tasarrufu sağlanabilir[1]. Yılda 9 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşebilir ve iklimin […]

Plastikler Nasıl Üretilir?

Plastikler, organik ürünlerden elde edilirler. Plastik üretiminde kullanılan selüloz, kömür, doğal gaz, tuz ve tabii ki ham petrol gibi maddeler doğal ürünlerdir. Ham petrol, binlerce bileşenden oluşan kompleks bir karışımdır. Kullanışlı olabilmesi için işlenmesi gerekir. Plastik üretimi, bir petrol rafinerisinde gerçekleşen damıtma işlemiyle başlar. Damıtma işleminde, ağır ham petrolün fraksiyon denilen daha hafif gruplara ayrılması […]